This website requires JavaScript.
Skip to content
Denne korte ruta er nesten helt uten stigninger. Foto: Eivind Kvamm-Lichtenfeld

Grønne Sykkelruter, Bergen: Småpudden – Nygårdsparken – Nonnestien

Grønn sykkelrute

En kort rute og et fint og trygt alternativ i sentrale deler av Bergen
  • Område Gyldenpris
  • Lengde 1.6 km
  • Vanskelighetsgrad Kosetur
  • Terreng Rullende

Start: Småpuddebroen ved Fløttmannsplassen.
Slutt: Fløenstien ved AdO-arena/Amalie Skram VGS, Store Lungegårdsvann.

Utfordringer: Ingen.
Biltrafikk: Ruta krysser noen beskjedent trafikkerte veier to steder.
Sykkeltype som kan brukes: Alle.
Spesielle hensyn: En del fotgjengere/joggere på turveien i Nygårdsparken og langs Store Lungegårdsvann, syklingen er på deres premisser.
Vinterbrøyting: Ja.

Alternativ til

Denne ruta er et fint alternativ til: Michael Krohs gate, Danmarks plass, Nygårdsgaten.

Beskrivelse

Denne lille, fine ruta lager en trygg forbindelse fra vestsiden av Damsgårdsundet til nordenden av Store Lungegårdsvann. Du tar en gang- og sykkelbro over Damsgårdsundet, videre gjennom Nygårdparken og på sykkelvei under de sterkt trafikkerte veiene Nygårdsgaten, med Bybanen, og Fjøsangerveien. Turveien langs Lungegårdsvannet gir fin utsikt over fjellene på østsiden av byen.

For deg som vil sykle videre…

Den nærmeste forbindelsen med andre Grønne sykkelruter er gamle Osbanen, som starter 600 meter sør for Danmarks plass, ved Fabrikkgaten. Her er det veldig sykkelvennlig forbi Krambua, Nesttun, Lagunen og Stend.