This website requires JavaScript.
Skip to content

Grønne Sykkelruter, Drammen: Elvelangs fra Gulskogen industriområde til Drammen stasjon

Grønn sykkelrute

Både landlig og urbant på sørsiden av Drammenselva
  • Område Gulskogen
  • Lengde 3.5 km
  • Vanskelighetsgrad Kosetur
  • Terreng Rullende

Start: Øvre Eikervei v/Gulskogen industriområde.
Slutt: Drammen stasjon.

Utfordringer: Stedvis smal turvei.
Biltrafikk: To korte strekk langs Grønland, elles bilfritt.
Sykkeltype som kan brukes: Alle.
Spesielle hensyn: flere litt uoversiktlige svinger, holde farten nede.

Alternativ til

Denne ruten er et godt alternativ til: Øvre Eikervei og Kreftings gate.

Beskrivelse

I likhet med ruten på nordsiden av Drammenselva er denne også lettsyklet og fredelig. I begynnelsen går den i grøntområder, men går de siste kilometerne gjennom et mer urbant strøk over kaiene i sentrum. Vi har trukket traseen opp på Grønland et lite stykke, for å unngå å måtte ta heisen opp på Bybrua.

For deg som vil sykle videre…

Om man ikke har stasjonen som mål, kan man fortsette helt nede langs elva til Telthusgata, og eventuelt ta denne over brua og bort til Strandveien.