This website requires JavaScript.
Skip to content

Grønne Sykkelruter, Nedre Glomma: Glommastiens østside, Gamlebyen – Moum

Grønn sykkelrute

Unik og fredelig elvetur langs Glomma
  • Område Fredrikstad
  • Lengde 13.7 km
  • Vanskelighetsgrad Kosetur
  • Terreng Flat

Start: Fergekaia ved Gamlebyen i Fredrikstad.
Slutt: Krysset Moumgaten/Sarpsborgveien, Fv22.

Utfordringer: Ingen.
Biltrafikk: Svært lite, Glommastien følger kun korte strekk langs et par lett trafikkerte boligveier.
Anbefalt sykkeltype: Alle.
Spesielle hensyn: Stien er stedvis noe smal, hold farten nede.

Alternativ til

Denne ruten er et godt alternativ til: Sarpsborgveien, Fv22.

Beskrivelse

Glommastien er en turvei på begge sider av Glomma mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Den utvalgte strekningen her er den fredeligste og grønneste. Foruten kontakten med Glomma er området preget av skogholt, våtmarksområder, parkdrag, marinaer og enkelte boligstrøk.

Glommastien har mye å by på både av plante- og fugleliv, for ikke å glemme at en rekke informasjonsskilt viser til den rike industrihistorien og virksomheten som fantes her inntil rundt 1980. Fiskeplasser, rasteplasser og grillplasser flere steder underveis. Svært lettsyklet, ingen stigninger over to prosent. Glommastien er skiltet og lett å følge.

For deg som vil sykle videre…

Om man ønsker å sykle helt til Sarpsborg, blir turen ni kilometer lengre, og går blant annet forbi Roald Amundsens fødested. Glommastien videre til Sarpsborg gir imidlertid to strekninger på til sammen fire kilometer, der man følger sykkelvei langs den trafikkerte Fv22.