This website requires JavaScript.
Skip to content

Grønne Sykkelruter, Oslo: Gjettum – Ankerveien – Fossum – Røa

Grønn sykkelrute

Natur, åker og eng gjennom Bærum.
  • Område Sandvika
  • Lengde 11.6 km
  • Vanskelighetsgrad Lett
  • Terreng Klatring

Start: Gjettum stasjon
Slutt: Røa

Utfordringer: Noen partier med litt grov grus og et par motbakker
Biltrafikk: Lite
Sykkeltype som kan brukes: Hybrid, stisykkel
Spesielle hensyn: Ta hensyn til gående på turvei

Alternativ til

Et mye tryggere alternativ enn Griniveien/Bærumsveien

Beskrivelse

Knytter sammen Røa med Kolsås/Avløs/Gjettum, “Ekte” grønn rute med skog og kulturlandskap. Her er det lange bilfrie strekninger og det sykles gjennom Kolsås – Dælivann Landskapsvernområde. Det passeres forbi åker, eng, skog og golfbaner.