This website requires JavaScript.
Skip to content

Grønne Sykkelruter, Oslo: Hosle – Gjønnes – Sandvika

Grønn sykkelrute

På idylliske turveier gjennom Bærum med hest og sau på beite.
  • Område Hosle
  • Lengde 7.5 km
  • Vanskelighetsgrad Kosetur
  • Terreng Flat

Start: Hosletoppen v/Griniveien
Slutt: Sandvika stasjon

Utfordringer:  Ingen store utfordringer
Biltrafikk: Lite
Sykkeltype som kan brukes: Hybrid, stisykkel
Spesielle hensyn: Ta hensyn til gående på turvei, spesielt smalt

Alternativ til

Denne ruta er et godt alternativ til Griniveien og Bærumsveien

Beskrivelse

Ruta går gjennom ganske tett bebygd strøk på småveier, turveier og elvelangs. Sauejordet er et veldig hyggelig rekreasjonsområde underveis. Ruta går forbi Gjønnes stasjon.