This website requires JavaScript.
Skip to content
...kort parti med artig stisykling på nedlagt jernbanestrekning...

Nasjonal sykkelrute 9 Villmarksruta: Trysil - Osensjøen - Svullrya - Halden, Stjernemerket

Stjernemerket tur

symbol_turkvalitet
Distanse: 398 km Tid: 6 – 8 dager Underlag: Ca. 1/2 asfalt, 1/2 grus Gradering: middels
  • Område Trysil
  • Lengde 398.8 km
  • Vanskelighetsgrad Flere dager
  • Terreng Rullende
Kriterie Stjerner
Trafikksikkerhet/Trygghet
Stigning pr dagsetappe
Underlag
Skilting og merking
Turistinfrastruktur pr dagsetappe
Scenisk kvalitet
Opplevelse/tilbud pr dagsetappe
Tilkoblingsmuligheter til offentlig transport
El-sykkelvennlighet

Start og sluttpunkt: Trysil sentrum / Halden togstasjon. Alternativ start fv.25 ved Tjernmoen, rett sør for Osensjøen

Offentlig transport: Bussrute mellom Elverum og Trysil (sjekk avganger på forhånd)/ tog fra Halden.

Trygghet: Generelt lite trafikk. Dette varierer fra en del trafikk en strekning på rundt en mil etter Tistedalen, til mer spredt trafikk fra Aspern til Ørje. Lange strekk nesten helt uten trafikk, særlig den nordlige halvdelen fra Skotterud. Det er noen kilometer med sykkelvei et par strekninger, men ruta går nesten i sin helhet i blandet trafikk.

Stigning: Dagsetappene har fra 300 til 700 høydemeter samlet stigning. Det er få virkelig bratte bakker og som helhet er Villmarksruta vurdert som middels krevende.

Skilting: Ruten følger skilt 9 for Villmarksruta. Noen mangler i skiltingen så  viktig med kart. Ikke skiltet ut av Trysil. Fra Ulvsjøen anbefales Baksjøbergsvegen istedet for den merkede ruten om Jerpenvegen pga. løs grus.

Elsykkel: Det er tildels langt mellom ladepunkter og Villmarksruta er mindre egnet for elsykler, særlig den nordlige delen. Om man unngår å sykle med maksimal motorassistanse, og i tillegg har med ekstra batteri, bør turen gå uten problem.

Turbeskrivelse
Villmarksruta lyver ikke – dette er i stor grad en tur i et stille skoghav gjennom tynt befolkede områder. Om du ønsker å oppleve stillhet og lange strekninger som i praksis er uten biltrafikk, er Villmarksruta, særlig den nordlige delen, noe for deg.

Naturopplevelse
På Villmarksruta er du tett på naturen hele veien. Den første halvdelen gjennom Finnskogen, er preget av brede grusveier, diverse innsjøer og tjern, vassdrag, store furumoer og en rekke åser på 4-600 meters høyde. Det er et stort og relativt uberørt friluftseldorado, meg svært begrenset bosetting. Her kan man sykle langt uten å møte noen og stillheten i disse skogene er påtagelig. Det er ellers laget en rekke bålplasser, enkle rasteplasser og gapahuker ved flere av tjernene langs ruta. Turkartene over Finnskogen har markert endel av disse stedene.

Ruta krysser, eller går i nærheten av, Finnskogleden, flere steder. Denne merkede vandreleden på 240 kilometer, går fra Morokulien ved Magnor i sør, til Osensjøen i nord. For å få litt avveksling fra syklingen kan du prøve å gå en strekning langs denne leden. Det er en rekke ubetjente hytter og gapahuker langs Finnskogleden.

Den sørlige halvdelen av Villmarksruta går mer i kulturlandskap og gjennom en rekke grender og små tettsteder. Her er det også kortere mellom servicetilbudene. I Ørje er det for eksempel flere spisesteder og matbutikker, her finner man også den eneste sportsbutikken før man kommer til Halden.

Fra Ørje og sørover følger man Haldenkanalen og kan se en rekke kulturminner og oppslag fra den gang kanalen og båtene var en viktig transportåre både for folk og varer. Besøk gjerne slusene ved Ørje, Strømfoss og Brekke (avstikker). Kanalen brukes i dag mest til turisttrafikk med flere båter, og av mange padlere.

Utfordringer
Villmarksruta er en kupert tur som samlet sett har rundt fire tusen høydemeter stigning. Motbakkene er fordelt på mange korte og en del lange slake stigninger, men det er også et par steder med motbakker som er brattere enn fem prosent.
Ruta er skiltet, men pr september 2020 finnes det en del mangler ved skiltingen. For å finne fram bør man ha en gpx av ruta, eller gode kart. Digitale kart bør lastes ned på forhånd – det er til tider dårlig mobildekning i særlig det nordlige området.

De som skal sykle ruta bør være klar over at det kan være langt mellom servicetilbud som matbutikker, overnatting og servering, dette gjelder særlig nordlige halvdel. Om du starter nordfra er det for eksempel 65 kilometer til første matbutikk (ved Kilen, avstikker på noen få kilometer fra ruta), fra utgangspunktet ved Fv.25. Derfra er det 45 km til neste butikk, ved Svullrya, og 60 nye kilometer til neste butikk, ved Austmarka.

Det er ingen togstasjoner underveis der man kan få med sykkelen om man ønsker å komme til, eller forlate ruta, mellom start og endepunkt. Det finnes buss fra Magnor og Skotterud til Kongsvinger, men det er ikke sikkert man får med sykkelen her.

Fiske
Ønsker du variasjon fra syklingen, er det gode fiskemuligheter langs ruta, flere steder er det skiltet om hvilke fisketyper de forskjellige vannene har.

Overnatting
Organisert overnatting finnes blant annet på Fredriksten festning, Kirkeng camping, Rømskog Spa og hotell (avstikker), Hotell Magnor bad (avstikker), den ubetjente Lebiko-hytta, Finnskogen kro og motell på Svullrua, og på Gravberget gård (avstikker).

Attraksjoner
I Magnor er verdt å ta en avstikker til Vestre Forest Camp som er en park med kunstinstallasjoner, piknikområde, utsiktstårn. Her skal det også være mulig å telte.

Ved Brekke sluser like ved Halden åpner Via Ferrata klatrerute mai 2021 med zip-line over slusene.

 

Forslag til dagsetapper

Dag 1 Trysil – Sjøenden camping 42 km
Dag 2 Sjøenden camping – Gravberget gård, 38 km
Dag 3 Gravberget gård – Finnskogen kro og motell Svullrya, 71 km
Dag 4 Svullrya – Lebiko-hytta, 37 km
Dag 5 Lebiko – Hotell Magnor bad, 48 km
Dag 6 Magnor – Rømskog spa, Vortungen, 62
Dag 7 Vortungen – Kirkeng camping, Aremarksjøen, 71 km
Dag 8 Aremarksjøen – Fredriksten festning, Halden, 30

Lebiko-hytta fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Det er en ubetjent DNT-hytte som ligger svært idyllisk til i skogen rett ved svenskegrensen, etter 142 km sykling langs ruta. Lebiko er et gammelt finnetun bebodd helt til 70-tallet, selv om det ikke er innlagt strøm eller vann. Hit er det en avstikker på kun noen hundre meter fra sykkelruta. Fra Lebiko kan du vandre åtte kilometer lange merkede og svært populære 7-torpsrunden, gjennom skogen via fraflyttede torp på svensk og norsk side.

Gravberget Gård er godkjent som Sykkelvennlig Vertskap og ligger et par kilometer fra sykkelruta.

 

Forbehold:
Denne ruten ble sist syklet av SLF i 2020.
Endringer og avvik kan over tid forekomme i servicetilbud, veistandard, trafikkmengde, trafikkmønster, skilting, med mer, og SLF kan ikke ta ansvar for slike endringer.

Har du innspill om turen, så kan disse sendes til: post@syklistforeningen.no