This website requires JavaScript.
Skip to content

Grønne Sykkelruter, Bergen: Fjellveien fra Sandviken til Bellevue

Grønn sykkelrute

Utsiktstur nummer én i Bergen. Her er det verdt å stoppe opp flere steder for å se vestover og utover byen og havna.
  • Område Breiviken
  • Lengde 5.1 km
  • Vanskelighetsgrad Kosetur
  • Terreng Klatring

Start: Fjellveien ved krysset Amalie Skrams gate, Sandviken.
Slutt: Kalvedalsveien ved Årstad.

Utfordringer: Veien fra Sandviken stiger rundt hundre meter fram til Mulelven, og selv om det ikke er veldig bratt bør man ha sykkel med lette gir.
Biltrafikk: Noe lokaltrafikk i boligområdet siste to kilometer.
Sykkeltype som kan brukes: Alle, men lette gir anbefales. El-sykkel kan være en fordel.
Spesielle hensyn: Til dels mange turgåere på Fjellveien, tilpass farten etter dem.
Vinterbrøyting: Ja.

Alternativ til

Denne ruta er et fint alternativ til: Bilveien gjennom sentrum, Kong Oscars gate og Kalfarveien, Kalvedalsveien.

Beskrivelse

Utsiktstur nummer én i Bergen. Her er det verdt å stoppe opp flere steder for å se vestover og utover byen og havna. Kan passe både som turist-utflukt, familetur og for pendlere mellom nord og sørsiden av Bergen, som vil slippe unna trafikk. Ruta skifter mellom bred, bilfri turvei og beskjedent trafikkerte bilveier de siste to kilometerne. Den nordligste delen, nord for Fløybanen, er nesten helt bilfri og trygg.

For deg som vil sykle videre…

Sykles ruten motsatt vei er det naturlig å fortsette veien opp til Munkebotn og Langevatnet og over til Eidsvåg. Denne traseén er imidlertid såpass bratt at den egner seg mest for personer som er godt vant med å sykle, eller som har el-sykkel.