This website requires JavaScript.
Skip to content

Grønne Sykkelruter, Drammen: Elvelangs fra Drammen stasjon til Fjordparken

Grønn sykkelrute

Idyll langs Drammensfjorden
  • Område Drammen
  • Lengde 2.9 km
  • Vanskelighetsgrad Kosetur
  • Terreng Rullende

Start: Strømsø torg.
Slutt: Turveien ytterst i Fjordparken, sørøst for Brakerøya stasjon.

Utfordringer: Ingen.
Biltrafikk: Bybrua har drosje- og busstrafikk, men også eget rødmalt sykkelfelt. Smalt fortau de første 150 meterne langs Nedre Strandgate. Resten av turen er på bilfrie veier.
Sykkeltype som kan brukes: Alle.
Spesielle hensyn: Middels til smal turvei, ta hensyn til turgåere.

Alternativ til

Denne ruten er et godt alternativ til: Strandveien forbi Brakerøya stasjon.

Beskrivelse

Når man kommer ned til turveien langs Drammenselva, er dette er en av de mest barnevennlige sykkelstrekningene man ta i Drammen; bilfri, trygg og helt uten motbakker. Fjordparken i Drammen er et område i stor endring, parken ligger som en perle på utsiden av de store byggearbeidene for nye Drammen sykehus. Mange badeplasser og rasteplasser og sikt langt utover Drammensfjorden.

Pr. oktober 2019 er det mulig å komme seg videre på sykkel østover til Terminalen og Strandbrua/Strandveien ved bruk av anleggsveier uten sykkelinfrastruktur. På sikt vil sykkelforholdene her forbedres.