This website requires JavaScript.
Skip to content
Fra parken ved siden av Botsfengselet

Grønne Sykkelruter, Oslo: Brynseng - Etterstad - Grønland

Grønn sykkelrute

En svært lettsyklet tur som er aktuell for mange, også pendlere.
  • Område Oslo
  • Lengde 3.5 km
  • Vanskelighetsgrad Kosetur
  • Terreng Flat

Start: Brynseng T-banestasjon, Østensjøveien.
Slutt: Grønlandsleiret, rett ved Oslo Fengsel (Botsfengselet).

Utfordringer: Den første bakken ned fra Bryn, før man krysser Alnaelva, er litt bratt.
Biltrafikk: Kryssing av Strømsveien ved Galgeberg.
Sykkeltype som kan brukes: Alle.
Spesielle hensyn: Ingen.
Vinterbrøyting: Kun delvis.

Alternativ til

Denne ruta er et fint alternativ til: Østensjøveien, Etterstadsletta, Strømsveien, Schweigaards gate.

Beskrivelse

Dette er en svært lettsyklet tur som er aktuell for mange, også pendlere. Slake nedoverbakker gjennom grøntområder og boligområder. Bilfri turvei fra Bryn langs Alnaelva nedover Etterstad. Den følger en lavt trafikkert vei et kort stykke i Etterstadgata og ved Galgeberg. Siste parti går fra Klosterenga gjennom Botsparken, her er diverse skulpturer og byens 1000-årssted; en samling 19 store, polerte steinkuler – en fra hvert fylke.

Siden stigningen er forholdsvis jevn er turen også aktuell trasé i motsatt retning, ut av byen.

For deg som vil sykle videre…

Den nærmeste Grønne sykkelruten, Bjerke – Økern – Hasle – Tøyen, kan du ta fra krysset Finnmarksgata/Økernveien på Tøyen, omtrent en kilometer nordøst for Grønlandsleiret.

Vi kan dessverre ikke vise video på grunn av dine personverninnstillinger.