This website requires JavaScript.
Skip to content

Grønne Sykkelruter, Oslo: Rundtur fra Grorud stasjon

Grønn sykkelrute

Rundtur hovedsakelig på separat sykkelvei fra Grorud stasjon. Det sykles langs toglinje og noe industriområde, men det er stille og rolig. Anbefales for pendlersyklisten fra Grorudalen og Lørenskog. Etter et par kilometer går det over på grusvei og det sykles i stille og rolige omgivelser på tursti langs Alnaelva.  Husk at turstien deles med gående, så vis hensyn. Lettsyklet og variert tur med benker utplassert for en rast i rolige omgivelser.
  • Område Oslo
  • Lengde 4.8 km
  • Vanskelighetsgrad Kosetur
  • Terreng Rullende
  • Grønn Sykkelrute Grønn familievennlig sykkelrute

Start: Grorud togstasjon
Slutt: Grorud togstasjon

Utfordringer: Ingen spesielle utfordringer, men kan forekomme veltede trær på elvetraseen
Biltrafikk: Så godt som bilfritt
Sykkeltype som kan brukes: Hybrid, stisykkel
Spesielle hensyn: Ta hensyn til gående på turvei

Alternativ til

Gir mulighet for å variere mellom gang- og sykkelvei og tursti langs Alnaelva.

Beskrivelse

Dette er en rundtur hvor første halvdel går på glimrende separat sykkelvei fra Grorud stasjon. Det sykles langs toglinje og noe industriområde, men det er stille og rolig. Her går pendlersyklingen unna. Etter et par kilometer går det over på grusvei og det sykles i stille og rolige omgivelser på tursti langs Alnaelva.  Her bør tempoet ta hensyn til at stien deles med gående. Dette er en lettsyklet og variert tur med benker utplassert flere steder.

For deg som vil sykle videre…

Ruta kan forlenges med Grønn Sykkelrute Trondheimsveien – Rommensletta – Grorud jernbanestasjon.

Dette er én av Syklistforeningens mange Grønne sykkelruter i de største byområdene i Norge. Se alle Grønne sykkelruter her. Du kan støtte vårt arbeid for å kartlegge trygge ruter, og gjøre det trygt å sykle over alt, ved å bli medlem.