This website requires JavaScript.
Skip to content

Grønne Sykkelruter, Oslo: Fiskevollbukta – Ljanskollen – Hvervenbukta

Grønn sykkelrute

Trivelig turvei langs Oslofjorden
  • Område Oslo
  • Lengde 1.7 km
  • Vanskelighetsgrad Kosetur
  • Terreng Klatring

Start: Sykkelvei v/gangbrua over E18 ved Fiskevollbukta.
Slutt: Ljansbrukveien på sørsiden av Hvervenbukta.

Utfordringer: Stedvis noe ujevn grusvei.
Biltrafikk: Ingen.
Sykkeltype som kan brukes: Alle.
Spesielle hensyn: Kan være mange turgåere på veien, og mange barn ved Hvervenbukta på fine sommerdager.

Alternativ til

Denne ruten er et godt alternativ til: Ljansbrukveien.

Strekningen kan være et grønt alternativ for dem som sykler fra Fiskevollbukta i retning Ingeierstrand/Svartskog. Da er det i underkant av en kilometer på Ljansbrukveien før man tar av på den mindre trafikkerte Ingierstrandveien.

Beskrivelse

Svært trivelig og lettsyklet grusvei rundt Ljanskollen i Søndre Nordstrand bydel. Flere rastebenker langs ruta, som også går rett forbi Hvervenbukta, en av byens mest populære badeplasser. Kafé, kiosk og toaletter ved Hvervenbukta.

For deg som vil sykle videre…

Ljanskollen-turen kan lett gjøres lengre ved å koble den sammen med turen langs Ljanselva til Hauketo.