This website requires JavaScript.
Skip to content

Grønne Sykkelruter, Oslo: Klemetsrud – Skulleruddumpa

Grønn sykkelrute

Strøken sykkelvei inn mot Oslo sørfra
  • Område Oslo
  • Lengde 3.5 km
  • Vanskelighetsgrad Kosetur
  • Terreng Klatring

Start: Sykkelvei ved Klemetsrud skole, ved kryss Enebakkveien/Ljabruveien.
Slutt: Sykkelvei ved kryss Skullerudbakken/Nordstrandveien.

Utfordringer: Ingen.
Biltrafikk: Svært lite, kun kryssing av et par lett trafikkerte veier.
Sykkeltype som kan brukes: Alle.
Spesielle hensyn: Deler av sykkelveien deles med gående.

Alternativ til

Denne ruten er et godt alternativ til: Enebakkveien/E18 (som ikke er lov å sykle).

Beskrivelse

Denne strekningen går delvis langs en nybygget og bred sykkelvei med fortau, som er gullstandarden for god og trygg sykkelinfrastruktur, og delvis på en felles gang/sykkelvei fra Enebakkeveien til Skulleruddumpa. Bortsett fra en kort strekning på fortau langs Brennaveien, er denne turen helt separert fra biler. Litt stigning i starten, men ikke verre enn at en vanlig åtte-niåring vil klare det.

For deg som vil sykle videre…

Ruta kan forlenges fra Skulleruddumpa ved å sykle bilfri turvei østover og opp til Skullerudstua og Østmarka.

Her kan du bli med på tur på ruta. Klikk og dra for å se deg rundt.

Vi kan dessverre ikke vise video på grunn av dine personverninnstillinger.