This website requires JavaScript.
Skip to content
Turveien ved Akersborg terrasse

Grønne sykkelruter, Oslo: Nydalen – Majorstuen («Grønn rute»)

Grønn sykkelrute

En overraskende frodig og grønn rute som binder sammen Akerselva og Majorstuen.
  • Område Oslo
  • Lengde 4.2 km
  • Vanskelighetsgrad Kosetur
  • Terreng Flat

Start: Nydalen T-banestasjon.
Slutt: Slemdalsveien ved Majorstua stasjon.

Utfordringer: NB! Både syklende og gående har vikeplikt for bytrikken ved fotgjengerovergangen i Sognsveien.
Biltrafikk: Kryssing av tre ganske trafikkerte veier via gangfelt, ved Maridalsveien, Uelands gate og Sognsveien.
Sykkeltype som kan brukes: Alle.
Spesielle hensyn: Turveiene både langs Akerselva og rundt Voldsløkka brukes av mange. Sykling skjer på de gåendes premisser.
Vinterbrøyting: Fra Nydalen til Uelands gate.

Alternativ til

Denne ruta er et fint alternativ til: Ring 2, Ring 3.

Beskrivelse

Dette er deler av det som opprinnelig ble kalt «Grønn rute» fra Sinsen til Skøyen i Oslo. Sett bort fra en kort motbakke opp fra Akerselva, er den flat og lettsyklet. Ruta går gjennom en blanding av grøntområder, idrettsanlegg, boligstrøk og skog. Helt bilfritt på turveien bak Ullevål sykehus. Siste del av ruta går på fortau i bygater mot Majorstua.

For deg som vil sykle videre…

Nærmeste turvei i grønne omgivelser er i Frognerparken, ca 500 meter lenger vest. Sykles turen motsatt vei, er det lett å forlenge turen oppover Akerselva mot marka, eller nedover mot Sagene og sentrum.

Her kan du bli med på tur på ruta. Klikk og dra for å se deg rundt.

Vi kan dessverre ikke vise video på grunn av dine personverninnstillinger.