This website requires JavaScript.
Skip to content

Grønne Sykkelruter, Oslo: Trondheimsveien (Rv4) – Rommensletta – Grorud jernbanestasjon

Grønn sykkelrute

Turveier gjennom store fredelige parkdrag fra Vestli til Grorud
  • Område Skillebekk
  • Lengde 4.4 km
  • Vanskelighetsgrad Kosetur
  • Terreng Flat

Start: Rv4 ved Ragnhild Schibbyes vei
Slutt: Grorud stasjon, krysset Maria Dehlis vei/Grorudveien
Utfordringer: Ingen
Biltrafikk: Svært lite, kun kryssing av et par lett trafikkerte veier
Anbefalt sykkeltype: Alle
Spesielle hensyn: Deler av sykkelveien deles med gående
Vinterbrøyting: Jevnlig på Maria Dehlis vei, sjeldnere på turveien nordover

Alternativ til

Denne ruten er et godt alternativ til: Haavard Martinsens vei og Fossumveien.

Beskrivelse

En spennende, grønn rute som ligger litt bortgjemt i drabantbyen og mellom de tungt trafikkerte E6, Østre Aker vei og Trondheimsveien. Ruta går i hovedsak på bilfrie gang- og sykkelveier fra Skillebekk ved Trondheimsveien ned til bunnen av Groruddalen. Omgivelsene er i hovedsak gressletter, idrettsanlegg og skogsdrag. En svært lettsyklet rute som også er helt overkommelig om man sykler den motsatt vei, opp mot Vestli.