This website requires JavaScript.
Skip to content
Langs østsiden av Østensjøvannet sykler man gjennom et spennende våtmarksområde

Grønne Sykkelruter, Oslo: Skullerud - Østensjøvannet - Bryn

Grønn sykkelrute

Denne turen har alt man kan ønske av en grønn rute; den følger flate, lettsyklede turveier gjennom store, sammenhengende grøntdrag.
  • Område Oslo
  • Lengde 4.8 km
  • Vanskelighetsgrad Kosetur
  • Terreng Flat

Start: General Ruges vei, ved Skullerud skole.
Slutt: Harry Fetts vei ved Bryn senter.

Utfordringer: Ingen.
Biltrafikk: Ruta følger en bilvei med litt trafikk de siste fire hundre meter ned til Bryn senter.
Sykkeltype som kan brukes: Alle.
Spesielle hensyn: Turveien langs Østensjøvannet brukes av en del turgåere og joggere, særlig i helgene. Sykling skjer på deres premisser. Om sommeren kan det være store mengder gjess og ender ved, eller på, turveien.
Vinterbrøyting: Ja, men ikke like ofte som prioriterte sykkelveier.

Alternativ til

Denne ruta er et fint alternativ til: General Ruges vei, Østensjøveien, Enebakkveien.

Beskrivelse

Denne turen har alt man kan ønske av en Grønn sykkelrute; den følger flate, lettsyklede turveier gjennom store, sammenhengende grøntdrag. Langs Østensjøvannet sykler man gjennom frodige våtmarksområder med rikt fugleliv. Rasteplasser og lekeapparater ved sørenden av Østensjøvannet. Traseen er en fin måte å komme seg ut i Østmarka for de som bor i området Godlia, Høyenhall og Skøyenåsen. Utpreget barnevennlig og trygg sykling.

For deg som vil sykle videre…

Det er omtrent en halv kilometer til neste Grønne sykkelrute, fra Bryn mot Grønland. Da må du gjennom en rundkjøring og et område med mye biltrafikk, før du kommer til turveien langs Alnaelva. Eventuelt kan du sykle fra nordenden av Østensjøvannet via vestsiden av vannet tilbake til starten av denne ruta, Skullerud. Den veien tilbake er fortsatt bilfri og veldig lettsyklet, med unntak av én ganske bratt motbakke (ca 250 meter) på nordvestsiden av vannet.